پایان نامه ارشد

مقاله فارسی رایگان اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش …

 اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP قسمتی از متن پایان نامه : سایت منبع چکیده: امروزه در جامعه فراصنعتی دانش به یک Read more…

By 92, ago