پایان نامه

تعیین آموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی-پایان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران قسمتی از متن پایان نامه : سازماندهی برای تغییر هنگامی که تعهد مدیریت رده بالا Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق دانلود پایان نامه بررسی آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

  عنوان کامل پایان نامه :  آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران قسمتی از متن پایان نامه : معیارها و اصول مهم در فرآیند آسیب‌شناسی برنامه آسیب‌شناسی بایستی بر مبنای مدل‌ها یا تئوری‌ Read more…

By 92, ago