دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

قسمتی از متن پایان نامه :

– مروری بر چند روش آموزش1

روشها و فنون آموزشی ممکن می باشد بعنوان ابزاری که توسط آن بتوان شرکت کنندگان در دوره های آموزشی را به سمت اهداف آموزشی هدایت و برانگیخته نمود ، در نظر گرفته شودو مورد بهره گیری قرار گیرد. در این مرحله کوشش شده می باشد که بعضی از فنون و روشهای آموزشی بطور اختصار ارائه گردد.

1– آموزش از طریق سخنرانی                            : Lecture Method

روش سخنرانی و بهره گیری از آن در آموزش و پرورش ، یکی از روشهای قدیمی ، ساده و مهم بوده که هنوز هم در بسیاری از موارد روشی مناسب و موثر بشمار می رود . بعضی از مربیان آموزشی عقیده دارند که این روش ، روش موثری برای آموزش نیست . اما مساله مهمی که می تواند مورد بحث قرار گیرد ، همانا موارد بهره گیری از این متد آموزشی می باشد که بایستی متناسب با هدف آموزشی بکار گرفته گردد . بایستی معین گردد که به چه اندازه و در چه موقعی می توانیم سخنرانی را مورد بهره گیری قرار دهیم تا ما را در رسیدن به اهداف آموزشی یاری دهد .

اگر هدف آموزش بالا بردن سطح دانش ، اطلاعات یا تبیین اوضاع و احوال پیرامون مساله ای باشد ، در آن صورت ، سخنرانی روش مفید ، کم خرج و آسانی برای رسیدن به هدف خواهد بود .

2- آموزش از طریق بهره گیری از بحث گروهی :       Group Discussion

بحث عبارت می باشد از جستجو ، کنجکاوی ،  گفتگو ، کندوکاو پیرامون امری

بهره گیری از این روش در آموزش عبارت می باشد از ارائه یک مطلب از طرف مربی به کارآموزان و سپس کنجکاوی ، گفتگو ، اظهار نظر و همچنین ارزیابی دسته جمعی پیرامون مطلب و یا مطالب ارائه شده .

بحث گروهی ممکن می باشد به دو  نوع تقسیم گردد :

الف – بحث آزاد                         Unguided Discussion

ب – بحث هدایت شده                        Guided Discussion

3- روش کنفرانس :                      Conference Method

کنفرانس : عبارت می باشد از اجتماع بین دو یا چند نفر که با بحث و تبادل نظر و اظهار عقایدشان کوشش در حل مسائل و معضلات سازمان دارند. معمولاً در این شیوه از آموزش اعضای شرکت کننده که هر یک دارای تجارب و اطلاعاتی در زمینه مشکل مورد مطالعه هستند ، فرصت اظهار نظرداده میشود و بحث های گروهی در جهت حل مشکل هدایت میگردد. این کنفرانس ها معمولاً از قبل طرح ریزی شده اند و افرادی که دارای تجربه و اطلاعات شاخصی باشند ، هدایت بحث را بر عهده میگیرند.

کنفرانسهای آموزشی معمولاً به مدت چند هفته ادامه یافته و شرکت کنندگان با تشکیل گروههای مختلف و فرعی ، در باره مباحث مطروحه به بحث و گفتگو میپردازند.

4- روش سمینار                                 Seminar method

در میان روشهای گوناگون بحث و تبادل نظر گروهی ، بعضی از این روشها ایجاب می ‌کند که جلسات بحث خیلی منظم ، رسمی و دارای چهارچوب از قبل مشخص شده ای باشد و در بعضی دیگر ، جلسات بحث ممکن می باشد خیلی صمیمانه و دوستانه برگزار گردد که این قبیل جلسات را که افراد می توانند به گونه آزادانه و غیر رسمی به بحث و تبادل نظر بنشینند ، سمینار می نامند

1 حسین ابطحی ، حسین، آموزش و بهسازی منابع انسانی ، تهران، موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، چاپ دوم، سال1373. ص 59 وکوروش فتحی واجارگاه ، درآمدی بر برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان ، تهران، نشر سرآمدکاووش ، چاپ اول، سال 1376 ص 122.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحولات جهانی و حرکت شتابدار بشریت در تکنولوژی ، هر روز روابط بین المللی را پیچیده تر نموده و اداره جوامع بشری و کشورها را با معضلات بسیار مواجه میسازد. کمبود منابع قابل دسترسی و رقابت های بین المللی برای تصاحب آن ، شرایط غامضی را بر سر راه بشریت به وجودآورده می باشد ، در این بین نیروی انسانی توانا هم به عنوان سرمایه اصلی در هر مجموعه و هم بعنوان بکارگیرنده دیگر منابع و امکانات جایگاهی خاص بخود اختصاص داده می باشد. تحولات سریع در عرصه تکنولوژی ، بعد جدیدی از نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر و توانا را به وجودآورده می باشد، بطوریکه حتی در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی روی منابع انسانی مورد نیاز و مکانیزمهای تربیتی آنها عنایت خاصی مبذول گشته  و توجهات قابل ملاحظه ای روی آن متمرکز شده می باشد.

یکی از راههای آموزش نیروی انسانی بهره گیری از امکانات بالقوه موجود در سازمانها جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آنها میباشد. با در نظر داشتن اجرای دوره های طرح رشد و ارتقاء از سال73 در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هدف از این پژوهش به تبیین ذیل میباشد:

  • مطالعه پیشرفت افراد شرکت کننده در دوره
  • جلوگیری از تکرار انحرافات، رفع نقایص و راه حلهای مناسب
  • مطالعه اندازه سودمندی روشهای آموزش و رفع اشکالات آن
  • کسب اطلاعات جهت اخذ تصمیمات بهتر بعدی در اصلاح و توسعه طرح رشد و ارتقاء

با در نظر داشتن اینکه دوره های طرح رشد و ارتقاء از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند لزوم ارزشیابی دوره های آموزشی فوق در جهت آگاهی یافتن از تأثیر شرکت کنندگان در این دوره ها تأثیر بسیار مؤثر در اجرای بهتر دوره های فوق و عدم انحرافات و تکرار اشتباهات احتمالی خواهد داشت.