دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

دائره المعارف بریتانیکا

بهره وری نسبت ستاده کالا یا خدمت و یا مجموعه ای از کالا ها یا خدمات به نهاده شامل یک یا چند عامل تولید کننده آن می باشد.

فرهنگ آکسفورد

بهره وری عبارتست از بازدهی و کارایی در تولید صنعتی که توسط بعضی از روابط بین ستاده ها و نهاده ها اندازه گیری می گردد .

فرهنگ مدیریت نوشته ء هدرک فرنچ

بهره وری اندازه ستاده در هر واحد نهاده ، مانند ستاده کار فرد در ساعت یا ستاده هریک پوند سرمایه گذاری می باشد .

سازمان بین المللی کار(INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION)
محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می شوند . این چهارعامل عبارتند از زمین، سرمایه ، نیروی کار وسازماندهی ، نسبت این عوامل بر تولید معیارهایی برای سنجش بهره وری می باشد .

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (ORGANIZATION of ECONOMICS COOPERATION and Development)

بهره وری نسبت بدست آمده از تقسیم ستاده به یکی از عوامل تولید می باشد . در این صورت صحبت راجع به بهره وری سرمایه ، سرمایه گذاری یا مواد اولیه امکان پذیر خواهد بود ، بر این اساس که آیا ستاده کسب شده ارتباط درستی با سرمایه ، سرمایه گذاری یا مواد اولیه و غیره دارد ؟

آژانس بهره وری اروپا(EUREPEAN PRODUCTIVITY AGENCY)

بهره وری یک دیدگاه فکری می باشد . یک طرز تفکر برای تداوم پیشرفت و بهبود هر آن چیز که که هست .بهره وری اطمینان به قابلیت انجام کارهای امروز بهتر از دیروز بطور مدا وم می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بهره وری تلاشی پیوسته برای بکار گیری تکنیکهای جدید و روشهای جدید می باشد .
بهره وری مهارت در توسعه بشر می باشد . .( ابطحی، 1380)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

  1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
  3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  5. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  6. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.