دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مرحله اول – اجرای فرایند مشاوره[1]

این مرحله خود شامل چهار فعالیت: (1) تعیین ارزشها و هنجارهای مشاور؛ (2) تعیین تأثیر مشاور؛ (3) جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات؛ و (4) آسیب‌شناسی مسأله می باشد؛

مرحله دوم – تعیین استراتژی OD[2]

پس از آنکه فاصله بین وضع موجود با وضع مطلوب (شکاف عملکرد) به شکل مسأله بروز نمود،استراتژی مناسب برای اعمال تغییر را انتخاب می‌نماییم؛

مرحله سوم – مداخله3 و کاربرد فنون OD

در این مرحله استراتژی انتخابی طی فرایند تغییر و با بهره‌گیری از فنون OD به مقصود بهسازی عملکرد به مورد اجرا گذارده می گردد؛ و

مرحله چهارم – نتیجه‌گیری 4

مرحله پایانی فرایند OD، کسب وضعیت مطلوب می باشد که همانا اثربخشی و کمال سازمانی می‌باشد (ممی‌زاده، 1375، 105). فرآیند توسعه سازمانی (OD) در نمودار شماره 15 ، نشان داده شده می باشد.

 
نمودار شماره 15: فرایند توسعه سازمانی OD

منبع:  ممی‌زاده، جعفر؛ «دانش بهسازی و نوسازی سازمان» نشر روایت، سال 1375، ص 105

 

نتیجه گیری :

بگونه ای که گفته گردید، بهبود سازمان با مرحله آسیب شناسی یعنی جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها آغاز می گردد و سپس وارد مرحله مداخله فعال خواهد گردید و سرانجام در مرحله پایانی به تقویت سازمانی می رسد. در قسمت چهارم از این فصل، آسیب شناسی سازمانی به اختصار بازشکافی خواهد گردید و به مرور زمینه را برای آشنایی با کانونهای آسیب زا، عوامل ایجاد کننده آسیب و انواع آن فراهم
می سازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]– Consultant Process

[2]– OD strategies

3– Intervention

4– Outcomes

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.