دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فرهنگ سازمانی

“فرهنگ سازمانی” مجموعه پایداری از ارزشها، نمادها، تشریفات و داستانهایی می باشد که بر رفتار کارکنان در سازمان اثر قوی می‌گذارد(Deal, Kennedy, 1987:25) .

هافستد (1991) فرهنگ سازمانی را “برنامه‌ریزی جمعی ذهنی” توصیف می کند که اعضای یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز می کند (مرتضوی، 1379، 29).

فرهنگ سازمانی برچسب اجتماعی می باشد که از راه ارزشهای مشترک، تدبیرهای نمادی، و آرمان‌های اجتماعی، اعضای سازمان را به هم پیوند می‌دهد. فرهنگ سازمانی می‌تواند نیرومند و یا سست باشد که به متغیرهایی نظیر همبستگی، ارزشهای مشترک، و تعهد فردی به هدفهای جمعی بستگی دارد. بر خلاف تصور عامه، یک فرهنگ نیرومند، به ضرورت فرهنگی، خوب به شمار نمی‌آید. زیرا سرشت ارزشهای بنیادین یک فرهنگ از نیرومندی و قوت آن مهم‌تر می باشد. برای نمونه فرهنگی قوی اما مقاوم در برابر تغییر، ممکن می باشد از جهت سود‌آوری و رقابت، از فرهنگی سست اما، نوآفرین بدتر می باشد(برومند، 1382، 56).

پ. بهبود سازمان و فرهنگ سازمانی

بسیاری از سازمانها با الگوهای ارایه شده در نوشته‌های مدیریت، به کلی متفاوتند. پس، هسته بهبود سازمان این می باشد که مشاوران که “شاین” آنها را “یاری‌دهندگان” می‌نامد، اهداف سازمان “درمان‌جو” را بپذیرند و بکوشند، از راه مداخله‌های گوناگون به سازمان یاری دهد تا سازمان به هدفهای خود دست یابد. متغیرهای ساختاری همچون تمرکز یا رسمی بودن سازمان، مانع کار می‌باشند. برای سنجیدن پدیده پیچیده‌ای زیرا فرهنگ نمی‌توان آن را از راه متغیرهایی زیرا خودگامگی یا مشارکت مطالعه نمود (طوسی، 1368، 52-51).

پس، در انجام یک برنامه OD کارساز، بایستی فرهنگ سازمانی را شناخت و کالبدشکافی نمود و برای این امر بایستی ارزشهای بنیادین و زیرساز را مشخص نمود. در مقیاس وسیع‌تر، بهره گیری از “فنون OD” بایستی با ارزش‌های جامعه سازگاری داشته باشد(برومند، 1382، 58).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.