دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتقا ظرفیتهای علمی:

 • تدوین مجموعه استانداردها؛
 • نهادی کردن تحقیقات کاربردی؛ و
 • بهره گیری از پروژه‌های دانشگاهی دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری.

ارتقا نظام برنامه‌ریزی استراتژیک، ظرفیت‌سازی و نظارت بر عملکرد مجموعه:

 • تدوین نظامنامه ارتباطات شرکتهای تابعه با مشترکین و مردم؛
 • تعیین اهداف درازمدت؛ و
 • ترسیم استراتژیها و سیاستهای آینده مجموعه.

شرکت برق منطقه‌ای تهران به مقصود دستیابی به اهداف تعیین شده و جهت‌گیری در مسیر مأموریت طراحی شده، اصلاحات ساختار و نیروی انسانی در داخل شرکت به اقدام آورده می باشد که مانند آن آموزش نیروی انسانی، برنامه‌های جبران خدمات، رفاهی و درمانی و مانند آنها می‌باشد.

تحول و چشم‌انداز، مأموریت و وظایف برق تهران از نگاه ساده ” تأمین برق معابر” تا اهداف فراگیر و گسترده برنامه سوم جمهوری اسلامی، منشور اخلاقیات کارکنان برق تهران را شکل داد که در زیر می‌آید:

3. پ. منشور عملیاتی معاونت منابع انسانی برق تهران

ایجاد بستر و فضای سازمانی کارآمد و بهره ور، متشکل از نیروی انسانی متعهد، متخصص، کوشا و پاسخگو از طریق :

 • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی؛
 • سازماندهی منطقی؛
 • آموزش اثر بخش؛
 • کیفیت زندگی کاری مطلوب؛و
 • بهبود مستمر و ارزیابی عملکرد کارا.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این منشور الزامات زیر را در بر دارد :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

 1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
 2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
 3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.